ีรถมือสอง

ซื้อรถมือสอง แล้วเกิดปัญหาจะคืนรถได้หรือไม่

ซื้อรถมือสอง แล้วเกิดปัญหาจะคืนรถได้หรือไม่

การซื้อรถยนต์มือสองมาใช้งานนั้นได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะทางการเงินอันจำกัด เพราะรถยนต์ประเภทนี้มีราคาที่ถูกกว่ารถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาก จึงช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี แต่หาก รถมือสอง ที่ซื้อมาเกิดปัญหาในการใช้งานอยู่ตลอด ทำให้เจ้าของต้องนำไปซ่อมบ่อย ๆ ย่อมก่อให้กลายเป็นภาระทางการเงินบานปลายเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ได้เป็นอย่างมาก จนเจ้าของรถบางคนอยากจะทำเรื่องขอคืนรถยนต์มือสอง ซึ่งอาจมีข้อสงสัยว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้